Verwijzing en kosten

Voor de behandeling en de vergoeding van uw behandeling door een zorgverzekeraar is een verwijzing nodig van uw huisarts of een andere medisch specialist. Op de verwijzing dient naast het doel van de verwijzing, vermeldt te worden dat het gaat om behandeling binnen de specialistische GGZ.

De vergoedingen voor psychiatrische hulp verschillen per zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vraagt daarnaast altijd een eigen bijdrage in de kosten voor de zorg.

Voor 2023 heb ik zorgcontracten afgesloten met Zilveren Kruis (inclusief sublabels FBTO, Interpolis, De Friesland), ASR (inclusief sublabels Ditzo en De Amersfoortse), Menzis (inclusief sublabels Vink Vink, Hema, Anderzorg) en Zorg en Zekerheid en DSW (inclusief sublabels inTwente zorgverzekeraar en Stad Holland zorgverzekeraar).

Ik heb voor 2023 helaas geen zorgcontracten kunnen afsluiten bij de verzekeraars VGZ, ONVZ en CZ. ONVZ, VGZ en CZ zullen daarom maar een deel van de behandeling vergoeden. De vergoeding kan hoger zijn indien u een restitutiepolis heeft. Indien u behandeling wil, en wil weten wat u precies vergoed krijgt, adviseer ik u uw zorgpolis te raadplegen of contact te zoeken met uw zorgverzekeraar.