Verwijzing en kosten

Voor de behandeling en de vergoeding van uw behandeling door een zorgverzekeraar is een verwijzing nodig van uw huisarts of een andere medisch specialist. Op de verwijzing dient naast het doel van de verwijzing, vermeldt te worden dat het gaat om behandeling binnen de specialistische GGZ.

De vergoedingen voor psychiatrische hulp verschillen per zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vraagt daarnaast altijd een eigen bijdrage in de kosten voor de zorg.

Ik heb zorgcontracten met de volgende verzekeraars:

Zilveren Kruis (inclusief sublabels FBTO, Interpolis, De Friesland)

ASR (inclusief sublabels Ditzo en De Amersfoortse),

Menzis (inclusief sublabels Vink Vink, Hema, Anderzorg)

Zorg en Zekerheid

DSW (inclusief sublabels inTwente zorgverzekeraar en Stad Holland zorgverzekeraar).

Ik heb helaas geen zorgcontracten met de verzekeraars VGZ, ONVZ en CZ. Die zullen daarom maar een deel van de behandeling vergoeden. Indien u behandeling wil, hanteer ik het tarief van de Nederlandse Zorg Autoriteit (te vinden op de website van de NZA; https://zorgprestatiemodel.nza.nl onder de noemer Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Arts – specialist diagnostiek en behandeling). Indien u wil weten wat u precies vergoed krijgt, adviseer ik u contact te zoeken met uw zorgverzekeraar.