Privacy, klachten en kwaliteitsstatuut

Privacy

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ik zal uw gegevens alleen na overleg en met toestemming van u verstrekken aan derden zoals uw huisarts of andere hulpverleners. Het dossier wordt elektronisch beveiligd opgeslagen. Indien nodig overleg ik met collega’s over uw behandeling. Hierbij wordt uw naam niet genoemd en geef ik  geen informatie die tot herkenning zou kunnen leiden. Na afsluiting van de behandeling wordt het dossier wettelijk vijftien jaar bewaard. Als u wenst dat het dossier eerder wordt vernietigd, dient u dit schriftelijk aan te vragen.

Klachtenregeling en geschillenregeling

Wanneer u een klacht heeft over de bejegening of over de behandeling, of wanneer u het anderszins niet eens bent met de gang van zaken, kunt u dit in eerste instantie het beste met mij zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden.

Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen op deze manier op te lossen, dan kunt u terecht bij het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92.Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl.

Kwaliteitsstatuut

Sinds 1 januari 2017 is het voor GGZ aanbieders verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. Mijn kwaliteitsstatuut is op aanvraag beschikbaar. De belangrijkste informatie uit het kwaliteitsstatuut staat ook op mijn website.