Behandeling

Afspraken:

Afspraken worden gemaakt in overleg en vinden plaats aan de Roodenburgerstraat 1A te Leiden. De duur van de sessies is afhankelijk van de inhoud, een intake duurt maximaal 60 minuten, indien nodig kan er nog een tweede gesprek plaatsvinden, een vervolgcontact is over het algemeen korter. Indien er onvoldoende tijd is, zullen we een nieuwe afspraak maken. Bij aanvang en gedurende de behandeling zult u vragenlijsten krijgen als onderdeel van de behandeling.

Wat neemt u voor de intake mee? Voor de intake heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. U neemt een geldig legitimatie mee (rijbewijs, Nederlands ID kaart, Nederlands paspoort) en uw zorgverzekeringspas mee.

Afspraak verzetten of afzeggen:

Wanneer u, om welke reden dan ook, niet op uw afspraak kunt verschijnen, laat u me dit minimaal 24 uur van tevoren per telefoon of per e-mail weten. Zonder tijdige afzegging wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht, omdat de zorgverzekeraar dit niet vergoedt.

Crisis:

Voor acute hulpvragen dient u contact te zoeken met uw huisarts. Buiten kantooruren kan dit via de huisartsenpost (HAP).

Heeft u vragen?

U kunt uw vragen stellen per email via g.cohen@psyg.nl